Objekat
STS GP Žitište 10/0,4 kV 50 kVA i STS 20/0,4 kV 50 kVA GP Begejci-Čestereg
Lokacija
Zrenjanin
Investitor
NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE AD
Godina
2019
Opis radova
Rekonstrukcija STS 10/0,4 kV 50 kVA i STS 20/0,4 kV 50 kVA
Objekat
SC TAŠMAJDAN
Lokacija
Beograd
Investitor
SPORTSKI CENTAR TAŠMAJDAN DOO
Godina
2019
Opis radova
Nabavka i ugradnja LED ravete za zatvoreni bazen
Objekat
TS 10/0,4kV KAMP 1, Pakovraće
Lokacija
Čačak
Investitor
CCCC China Communications Construction Company ltd, Ogranak Beograd
Godina
2019
Opis radova
Projektovanje i izvođenje kablovskog privoda 10kV i trafostanice 10/0,4kV
Objekat
Javno osvetljenje u ulici Nova 1 i Nova 4 u Zemunu
Lokacija
Zemun
Investitor
World Trade Capital d.o.o.
Godina
2019
Opis radova
Izgradnja javno osvetljenja
Objekat
DEICHMANN Novi Pazar
Lokacija
Novi Pazar
Investitor
DEICHMANN Srbija
Godina
2019
Opis radova
Nabavka isporuka i montaža elektro opreme
Objekat
MOST 5 preko Kosturske reke, Autoput E80 Niš (Prosek) - Dimitrovgrad i MOST 3 Dimitrovgrad, Obilaznica oko Dimitrovgrada
Lokacija
Dimitrovgrad
Investitor
AKTOR ANONYMI TEHNIKI ETERIA, AKTOR A.T.E.
Godina
2019
Opis radova
Izrada projekta (PZI) za izvođenje dekorativnog osvetljenja
Objekat
DALEKOVOD TS 35/10kV KUMANICA-DEVIĆI (DAJIĆI) - RUDNO - I FAZA
Lokacija
Ivanjica
Investitor
EPS DISTRIBUCIJA BEOGRAD
Godina
2019
Opis radova
Izgradnja 35kV voda na poligonalnim stubovima
Objekat
GRADSKE PIJACE, BEOGRAD
Lokacija
Beograd
Investitor
JKP GRADSKE PIJACE
Godina
2018
Opis radova
Održavanje elektroenergetskih instalacija
Objekat
Termoelektrana Nikola Tesla Ogranak TE Kolubara
Lokacija
Veliki Crljeni
Investitor
ELEKTROPRIVREDA SRBIJE
Godina
2014
Opis radova
Tekuće i interventno održavanje 6kV vodova
Objekat
Delekovod NKV 35kV br. 307AB, BGD IV - BGD XI
Lokacija
Beograd
Investitor
PD ELEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD
Godina
2014
Opis radova
Zamena ovesne opreme na 35kV dalekovodu