Objekat
NLB GRUPA - URPAVNA ZGRADA u ul. Bulevar Mihaila Pupina 165v
Lokacija
Novi Beograd
Investitor
BAUMEISTER DOO
Godina
2022. - 2023.
Opis radova
Elektroinstalaterski radovi na adaptaciji objekta od 15.000 m²
Objekat
NIS STS-2 Bra-Malj 20/0,4 kV
Lokacija
Požarevac
Investitor
NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE AD
Godina
2022.-2023.
Opis radova
Izgradnja stubne transformatorske stanice STS-2 Bra-Malj 20/0,4 kV.
Objekat
Rekonstrukcija STS Sever 3 - Turija
Lokacija
Novo Miloševo
Investitor
Naftna industrija Srbija a.d. Novi Sad
Godina
2023.
Opis radova
Rekonstrukcija transformatorske stanice STS SEVER-3 EP Turija-Sever 20/0,4 kV/kV 160 kVA sa izradom projektno-tehničke dokumentacije i ishodovanje svih mišljenja, uslova i saglasnosti;
Objekat
Rekonstrukcija DV na NP Majdan
Lokacija
Kanjiža
Investitor
Naftna industrija Srbija a.d. Novi Sad
Godina
2023.
Opis radova
Projektovanje i izvođenje radova na sanaciji 20kV dalekovoda za napajanje Naftnog polja Majdan;
Objekat
Smurfitt kappa
Lokacija
Beograd, Ada Huja
Investitor
Smurfit Kappa d.o.o. Beograd
Godina
2023.
Opis radova
Zamena energetskog transformatora 2.5 MVA, 10/0.4.
Objekat
STS 20/0.42KV i 20 kV kabloski vod
Lokacija
Ruma
Investitor
Red bird - Crvena ptica
Godina
2022 - u toku
Opis radova
Izgradnja 20kV kablovskog voda i STS 20/0.42KV EV3 sa izradom projektno-tehničke dokumentacije;
Objekat
Trafostanica 10/0,42 kV, 1x1000kVA "PKS"
Lokacija
Beograd
Investitor
International property management d.o.o Beograd (Voždovac)
Godina
2021 - 2022.
Opis radova
Izvođenje radova na izgradnji nove trafostanice 10/0,42 kV, 1x1000kVA , sa 10 kV privodnim vodovima sa uklapanjem u postojeću NN instalaciju.
Objekat
Reni bunari
Lokacija
Beograd
Investitor
Javno komunalno preduzeće "Beogradski vodovod i kanalizacija"
Godina
2023.
Opis radova
Zamena SN postojenja na reni bunarima.
Objekat
PALATA BEOGRAD
Lokacija
Ugao Masarikove i Kralja Milana, Beograd
Investitor
MPP PALATA BEOGRAD
Godina
2022 - u toku
Opis radova
Izrada elektroinstalacija za napajanje fasadne rasvete i montaža fasadne rasvete, GOLDEN TOP
Objekat
JAFFA Crvenka - Proizvodni pogon
Lokacija
Crvenka
Investitor
JAFFA DOO CRVENKA
Godina
2021 - 2022
Opis radova
Izrada elektro instalacije za napajanje budućih postrojenja i opreme za napajanje Asted čokoladirke i čilera i prostorije za pripremu melanža