Objekat
Smurfitt kappa
Lokacija
Beograd, Ada Huja
Investitor
Smurfit Kappa d.o.o. Beograd
Godina
2023.
Opis radova
Zamena energetskog transformatora 2.5 MVA, 10/0.4.
Objekat
STS 20/0.42KV i 20 kV kabloski vod
Lokacija
Ruma
Investitor
Red bird - Crvena ptica
Godina
2022 - u toku
Opis radova
Izgradnja 20kV kablovskog voda i STS 20/0.42KV EV3 sa izradom projektno-tehničke dokumentacije;
Objekat
Trafostanica 10/0,42 kV, 1x1000kVA "PKS"
Lokacija
Beograd
Investitor
International property management d.o.o Beograd (Voždovac)
Godina
2021 - 2022.
Opis radova
Izvođenje radova na izgradnji nove trafostanice 10/0,42 kV, 1x1000kVA , sa 10 kV privodnim vodovima sa uklapanjem u postojeću NN instalaciju.
Objekat
Reni bunari
Lokacija
Beograd
Investitor
Javno komunalno preduzeće "Beogradski vodovod i kanalizacija"
Godina
2023.
Opis radova
Zamena SN postojenja na reni bunarima.
Objekat
PALATA BEOGRAD
Lokacija
Ugao Masarikove i Kralja Milana, Beograd
Investitor
MPP PALATA BEOGRAD
Godina
2022 - u toku
Opis radova
Izrada elektroinstalacija za napajanje fasadne rasvete i montaža fasadne rasvete, GOLDEN TOP
Objekat
JAFFA Crvenka - Proizvodni pogon
Lokacija
Crvenka
Investitor
JAFFA DOO CRVENKA
Godina
2021 - 2022
Opis radova
Izrada elektro instalacije za napajanje budućih postrojenja i opreme za napajanje Asted čokoladirke i čilera i prostorije za pripremu melanža
Objekat
Podzemni priključni vod 20kV i stubna trafostanica STS Ve-400 20/0,4 kV
Lokacija
Kanjiža
Investitor
NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE AD
Godina
2021 - 2022
Opis radova
Izrada projektno-tehničke dokumentacije i izgradnja stubne transformatorske stanice STS Ve-400 20/0,4 kV
Objekat
KULA BELGRADE WATERFRONT, Beograd
Lokacija
Beograd
Investitor
KODAR ENERGOMONTAŽA DOO BEOGRAD
Godina
2021 - 2022
Opis radova
Izrada elektroinstalacija za napajanje fasadne rasvete
Objekat
AUTOKOMANDA Ulica Nova 4, Ulica Nova 7, Ulica Nova 8
Lokacija
Beograd
Investitor
DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU BEOGRADA
Godina
2021 - 2022
Opis radova
Izvođenje elektroenergetskih radova na izgradnji saobraćajnica
Objekat
Merna mesta Beograd
Lokacija
Beograd
Investitor
ELGRA VISION DOO
Godina
2021
Opis radova
Izvođenje elektro radova na održavanju mernih mesta na konzumnom području Beograd