Objekat
20 kV dalekovod Melenci
Lokacija
Zrenjanin
Investitor
„HIP-Petrohemija” d.o.o. Pančevo
Godina
2023. - u toku
Opis radova
Izrada projektno-tehničke dokumentacije, ishodovanje potrebnih dozvola i izvođenje radova na ugradnji-zameni 20 kV kabla.
Objekat
Poslovna zgrada BIGZ-a
Lokacija
Bulevar vojvode Mišića, Beograd
Investitor
MPP Bigz d.o.o. Beograd-Stari Grad
Godina
2023. u toku
Opis radova
Izrada elektroenergetskih instalacija objekta: - izgradnja trafostanice 10 kV/0.42kV, 2x1600 kVA i privodnog kabla 10 kV; - izrada šinskog 1 kV razvoda; - fasadno osvetljenje; - instalacija uzemljenja i zaštite od atmosferskog pražnjenja.
Objekat
DV 20kV na NP Majdan, Pogon Severni Banat
Lokacija
Kanjiža
Investitor
Naftna industrija Srbije a.d. Novi Sad
Godina
2023. - u toku
Opis radova
Projektovanje i izvođenje radova na sanaciji 20kV dalekovoda za napajanje Naftnog polja Majdan.
Objekat
STS Sever 3 - Turija
Lokacija
Novo Miloševo
Investitor
Naftna industrija Srbije a.d. Novi Sad
Godina
2023. - u toku
Opis radova
Rekonstrukcija transformatorske stanice STS SEVER-3 EP Turija-Sever 20/0,4 kV/kV 160 kVA sa izradom projektno-tehničke dokumentacije.
Objekat
Nadzemna niskonaponska distributivna mreža - konzumno područje ED
Lokacija
Čačak, Užice, Aranđelovac, Valjevo, Niš
Investitor
Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd
Godina
2023. - u toku
Opis radova
Izvođenje elektromontažnih i građevisnkih radova na rekonstrukciji niskonaponske distributivne mreže i 10(20) kV nadzemne mreže.
Objekat
СТС-2 Бра-Маљ 20/0,4 kV
Lokacija
Požarevac
Investitor
NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE AD
Godina
2022 - 2023
Opis radova
Izgradnja stubne transformatorske stanice STS-2 Bra-Malj 20/0,4 kV.
Objekat
NLB GRUPA - URPAVNA ZGRADA u ul. Bulevar Mihaila Pupina 165v
Lokacija
Novi Beograd
Investitor
BAUMEISTER DOO
Godina
2022 - u toku
Opis radova
Elektroinstalaterski radovi na adaptaciji objekta od 15.000m²
Objekat
KULA BELGRADE WATERFRONT, Beograd
Lokacija
Beograd
Investitor
MILANI TECNICAL CONSTRUCTOR
Godina
2020 - u toku
Opis radova
Izrada elektroenergetskih, telekomunikacionih i signalnih instalacija