Objekat
Stambeno-poslovni objekat BLOK 29, Novi Beograd
Lokacija
Beograd
Investitor
MONTERRA d.o.o., Beograd
Godina
2007 - 2008
Opis radova
Elektro-instalaterski radovi jake i slabe struje, 21.000m²
Objekat
TS 1534, Coca-Cola HBC Srbija, Batajnički drum 14-16, Beograd
Lokacija
Beograd
Investitor
COCA-COLA HBC SRBIJA Beograd
Godina
2007
Opis radova
Isporuka i ugradnja NN opreme u postojeće ormare u TS 10/0,4kV
Objekat
Sveto-Trojički hram Podvorje Moskovskog patrijarhata, Beograd
Lokacija
Beograd
Investitor
GRAD BEOGRAD - Gradska uprava, Sekretarijat za komunalne i stambene poslove
Godina
2004 - 2005
Opis radova
Spoljno dekorativno osvetljenje
Objekat
III Beogradska gimnazija, Njegoševa 15, Beograd
Lokacija
Beograd
Investitor
GRAD BEOGRAD - Gradska uprava, Sekretarijat za komunalne i stambene poslove, Uprava za energetiku
Godina
2004
Opis radova
Spoljno dekorativno osvetljenje
Objekat
Zavod za intelektualnu svojinu
Lokacija
Zmaj Jovina 21, Beograd
Investitor
Služba za zajedničke poslove Savezne vlade i saveznih organa uprave
Godina
2002 - 2003
Opis radova
Elektro-instalaterski radovi jake i slabe struje, enterijerski i građevinsko-zanatski radovi
Objekat
Upravna zgrada, EKSIM BANKA, Trg Nikole Pašića 6, Beograd
Lokacija
Beograd
Investitor
EKSIM BANKA, Beograd
Godina
2003 - 2004
Opis radova
Elektro-instalaterski radovi jake i slabe struje, enterijerski i građevinsko-zanatski radovi
Objekat
Klub poslanika, Tolstojeva 2, Beograd
Lokacija
Beograd
Investitor
Služba za zajedničke poslove Savezne vlade i saveznih organa uprave
Godina
2002 - 2003
Opis radova
Elektro-instalaterski radovi jake i slabe struje, enterijerski i građevinsko-zanatski radovi
Objekat
Upravna zgrada JPJugoimprt-SDPR, Bulevar umetnosti 2, Novi Beograd
Lokacija
Beograd
Investitor
JP Jugoimprt-SDPR
Godina
2000
Opis radova
Građevinski, zanatski, elektro-instalaterski i enterijerski radovi /sanacija upravne zgrade nakon oštećenja nastalih u toku bombardovanja/
Objekat
Stambeno-poslovni objekti u ul. Kostolačka br. 20, 21 i 23, Beograd
Lokacija
Beograd
Investitor
PEJOS d.o.o.
Godina
2007 - 2008
Opis radova
Elektro-instalaterski radovi jake i slabe struje
Objekat
Vila Bokeljka, Tolstojeva br.2a, Beograd
Lokacija
Tolstojeva br.2a, Beograd
Investitor
BALKAN GRADNJA d.o.o.
Godina
2006
Opis radova
Elektroinstalaterski radovi i građevinsko-zanatski