Objekat
Zavod za intelektualnu svojinu
Lokacija
Zmaj Jovina 21, Beograd
Investitor
Služba za zajedničke poslove Savezne vlade i saveznih organa uprave
Godina
2002 - 2003
Opis radova
Elektro-instalaterski radovi jake i slabe struje, enterijerski i građevinsko-zanatski radovi
Objekat
Upravna zgrada, EKSIM BANKA, Trg Nikole Pašića 6, Beograd
Lokacija
Beograd
Investitor
EKSIM BANKA, Beograd
Godina
2003 - 2004
Opis radova
Elektro-instalaterski radovi jake i slabe struje, enterijerski i građevinsko-zanatski radovi
Objekat
Klub poslanika, Tolstojeva 2, Beograd
Lokacija
Beograd
Investitor
Služba za zajedničke poslove Savezne vlade i saveznih organa uprave
Godina
2002 - 2003
Opis radova
Elektro-instalaterski radovi jake i slabe struje, enterijerski i građevinsko-zanatski radovi
Objekat
Upravna zgrada JPJugoimprt-SDPR, Bulevar umetnosti 2, Novi Beograd
Lokacija
Beograd
Investitor
JP Jugoimprt-SDPR
Godina
2000
Opis radova
Građevinski, zanatski, elektro-instalaterski i enterijerski radovi /sanacija upravne zgrade nakon oštećenja nastalih u toku bombardovanja/
Objekat
Stambeno-poslovni objekti u ul. Kostolačka br. 20, 21 i 23, Beograd
Lokacija
Beograd
Investitor
PEJOS d.o.o.
Godina
2007 - 2008
Opis radova
Elektro-instalaterski radovi jake i slabe struje
Objekat
Vila Bokeljka, Tolstojeva br.2a, Beograd
Lokacija
Tolstojeva br.2a, Beograd
Investitor
BALKAN GRADNJA d.o.o.
Godina
2006
Opis radova
Elektroinstalaterski radovi i građevinsko-zanatski
Objekat
Palata Srbija (SIV 1, Palata Federacije)
Lokacija
Beograd
Investitor
Služba za zajedničke poslove Savezne vlade i saveznih organa uprave
Godina
2003
Opis radova
Elektro instalaterski radovi jake i slabe struje
Objekat
Beogradski sajam, hale 7, 8, 9 i 11
Lokacija
Bulevar vojvode Mišića 14, Beograd
Investitor
DP BEOGRADSKI SAJAM
Godina
2004
Opis radova
Elektro-instalaterski radovi jake i slabe struje i građevinsko-zanatski radovi
Objekat
Stambeno-poslovni objekat na Vidikovcu, ugao Ratka Vujovića i Partizanske
Lokacija
Beograd
Investitor
TAŠ 011 NEKRETNINE d.o.o.
Godina
2005 - 2006
Opis radova
Izgradnja stambeno-poslovnog objekta površine BRGP 7000m2 i elektro-instalaterski radovi jake i slabe struje
Objekat
Klinika Instituta za medicinu rada Srbije Dr Dragomir Karajović
Lokacija
Deligradska 29, Beograd
Investitor
Klinika Instituta za medicinu rada Srbije Dr Dragomir Karajović
Godina
2012
Opis radova
Adaptacija elektro-instalacija jake i slabe struje