Objekat
TS Z-137 i Z-191, Coca-Cola HBC Srbija
Lokacija
Batajnički drum 14-16, Beograd
Investitor
COCA-COLA HBC SRBIJA, Beograd
Godina
2008
Opis radova
Rekonstrukcija NN postrojenja
Objekat
"TS 10/0.4 kV, 1x1000kVA, Nemanjina 22-26, Beograd"
Lokacija
Nemanjina 22-26, Beograd
Investitor
Uprava za zajedničke poslove republičkih organa
Godina
2008
Opis radova
Rekonstrukcija TS 10/0.4 kV, 1x1000kVA
Objekat
Trgovinski sud Beograd
Lokacija
Masarikova 2, Beograd
Investitor
TRGOVINSKI SUD u Beogradu
Godina
2008
Opis radova
Uvođenje nezavisne elektro-energetske instalacije za klima uređaje
Objekat
Pristupne saobraćajnice kompleksa Ambasade SAD
Lokacija
Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića, Beograd
Investitor
AR GRADNJA d.o.o.
Godina
2011
Opis radova
Izvođenje elektro-instalaterskih radova na javnom osvetljenju pristupnih saobraćajnica u okviru kompleksa
Objekat
Stambeni objekat B1.3, ul. Mileve Marić Ajnštajn, Beograd
Lokacija
Dr Ivana Ribara B1.3, Beograd
Investitor
GRAD BEOGRAD Agencija za investicije i stanovanje, Trg Nikole Pašića 6
Godina
2009 - 2012
Opis radova
Elektro-instalaterski radovi jake i slabe struje. Površina objekta BRGP 3728m2
Objekat
Stambeni objekat B3.B1, ul. Mileve Marić Ajnštajn, Beograd
Lokacija
Ulica Mileve Marić Ajnštajn, Beograd
Investitor
GRAD BEOGRAD Agencija za investicije i stanovanje, Trg Nikole Pašića 6
Godina
2010 - 2012
Opis radova
Elektro-instalaterski radovi jake i slabe struje. Površina objekta BRGP 6372m2
Objekat
Biskop CINEPLEXX, Plaza centar, Kragujevac
Lokacija
Plaza centar, Kragujevac
Investitor
LSG Building Solutions doo
Godina
2011 - 2012
Opis radova
Elektro-instalaterski radovi jake i slabe struje
Objekat
Institut za kardiovaksularne bolesti, Koste Todorovića 8, Klinički centar Beograd
Lokacija
Beograd
Investitor
GRAD BEOGRAD - Gradska uprava, Sekretarijat za komunalne i stambene poslove
Godina
2005 - 2007
Opis radova
Revitalizacija fasade
Objekat
Stambeni kompleks Panorama, Lisičiji potok, Dedinje
Lokacija
Lisičiji potok, Beograd
Investitor
MERIDAN BALKANS d.o.o.
Godina
2005 - 2008
Opis radova
Elektro-instalaterski radovi jake i slabe struje na objektima A1, A2, A3, D, E1, E2, 18.000m²
Objekat
Buster crpna stanica, CS Pinosava
Lokacija
Beograd
Investitor
JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA
Godina
2008
Opis radova
Izgradnja MBTS 10/0.4kV