Zastupništvo

Generalni smo zastupnik za Srbiju proizvođača NN i SN opreme

  • Niskonaponska razvodna oprema (distributivni i upravljački ormari, daljinski nadzor i merenje),
  • Uređaji za kompenzaciju reaktivne snage za nazivne napone 0,4 kV i 6 / 10 kV
  • Kompaktne trasformatorske stanice 10 (20) / 0,4 kV
  • Merni moduli na srednjem naponu
  • Srednjenaponska postrojenja Metal - Clad, nazivnih napona 12 kV(7,2), 24kV i 36 kV