Rekonstrukcija TS sa zamenom postojećih malouljnih prekidača novim vakumskim TS 35/10kV HEMIND, GALOVICA, PKB, ŽELEZNIK 2, BATAJNICA, RATARI, BOLEČ, D

Scroll to top