10kV napojni vod između reni bunara 2M i 6A

Scroll to top