Zamena 6 kV napojnih kablova za TS N2 (FCC kompleks)


Objekat
Zamena 6 kV napojnih kablova za TS N2 (FCC kompleks)
Lokacija
Pančevo
Investitor
Naftna industrija Srbije AD Novi Sad
Godina
2018 - 2019
Opis radova
Građevinski I elektro radovi polaganja 6 kV kablova u krugu rafinerije Pančevo