35 kV nadzemni vod na poligonalnim stubovima


Objekat
35 kV nadzemni vod na poligonalnim stubovima
Lokacija
Kumanica, Ivanjica
Investitor
EPS DISTRIBUCIJA BEOGRAD
Godina
2018 - 2019
Opis radova
Izgradnja duplog 35kV dalekovoda na poligonalnim stubovima, TS 35/10kV KUMANICA-DEVIĆI (DAJIĆI) – RUDNO, 70 stubnih mesta, duzina dalekovoda 7 km