Naše usluge

ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE

elektroenergetske instalacije (instalacije "jake struje") u stambenim, komercijalnim, poslovnim, sportskim objektima. Polaganje kablova, montaza razvodnih ormana, montaza galanterije, sistemi osvetljenja, sistemi neprekidnog napajanja, dizel agregati

10kV, 35kV MREŽE I POSTROJENJA

izgradnja, rekonstrukcija i održavanje distributivne mreže, nadzemnih i kablovskih (podzemnih) vodova 1kV, 10kV, 35kV. izgradnja, rekonstrukcija i održavanje kompletnih Trafostanica 35/10kV, 10/0.4kV.

TELEKOM. I SIGNALNE INSTALACIJE

telekomunikacione i signalne instalacije (instalacije "slabe struje") u stambenim, komercijalnim, poslovnim, sportskim objektima. Protivpožarni sistemi, sistemi dojave gasa, kontrola pristupa i protivprovalni sistem, interfonski sistemi, CCTV sistemi, računarske mreže, antenski TV sistemi

JAVNO I DEKORATINO OSVETLJENJE

izgradnja, rekonstrukcija i održavanje sistema javne rasvete. Montaža razvodnih ormana sistema javne rasvete. Dekorativno osvetljenje objekata različitih namena. Osvetljenje za posebne namene (povdodno osvetljenje, sportsko osvetljenje...) Sistemi pametnog osvetljenja

ENERGETSKA EFIKASNOST

ispitivanje i analiza rada elektroenergetskih instalacija. Ugradnja modernih uredjaja za merenje elektricne energije (pametna brojila),sistema za upravljanje potrošnjom električne energije, sistema za upravljanje i nadzor