Energetska efikasnost

ispitivanje i analiza rada elektroenergetskih instalacija. Ugradnja modernih uredjaja za merenje elektricne energije (pametna brojila),sistema za upravljanje potrošnjom električne energije, sistema za upravljanje i nadzor