10kV, 35kV mreže i postrojenja

izgradnja, rekonstrukcija i održavanje distributivne mreže, nadzemnih i kablovskih (podzemnih) vodova 1kV, 10kV, 35kV. izgradnja, rekonstrukcija i održavanje kompletnih Trafostanica 35/10kV, 10/0.4kV.