Objekat
Ugradnja rasvete fontane ispred Palate Srbija
Lokacija
Bulevar Mihaila Pupina 2, Novi Beograd
Investitor
Administration for Common Affairs of the Republic of Serbia Authorities, Nemanjina 22-26, Belgrade
Godina
2012
Opis radova
Ugradnja rasvete fontane ispred Palate Srbija
Objekat
Poslovno hotelski kompleks OLD MILL (Stari Mlin)
Lokacija
Bulevar vojvode Mišića 15, Beograd
Investitor
LSG BUILDING SOLUTIONS d.o.o.
Godina
2013 - 2014
Opis radova
Izvođenje elektro radova jake i slabe struje pri izgradnji hotelskog kompleksa, BRGP 24.500 m² Izgradnja TS 10/0.4kV, 2x1000kVA
Objekat
Fabrika sintetičkog kaučuka FSK Elemir
Lokacija
Elemir Zrenjanin
Investitor
HIP PETROHEMIJA AD Pančevo
Godina
2013
Opis radova
Zamena 20kV veza između 3 trafo-stanice
Objekat
Upravna zgrada NIS GAZPROM NJEFT
Lokacija
Novi Sad, Poslovni centar Južni tok, kancelarije na 4. spratu
Investitor
GIA d.o.o., Beograd
Godina
2013
Opis radova
Elektroinstalaterski radovi-adaptacija