Izvođenje i projektovanje elektro instalacija

IZVOĐENJE I NADZOR

 Izvođenje radova i stručni nadzor na sledećim objektima:

  • Transformatorske stanice, kablovski vodovi i vazdušni dalekovodi naponskog nivoa do 35 kV.
  • Javno osvetljenje na gradskim, regionalnim i magistralnim putevima, trgovima i ostalim objektima.
  • Dekorativno osvetljenje
  • Instalacije jake struje, instalacije slabe struje (unutrašnje TT instalacije i instalacije strukturiranog kabliranja, antenski sistemi, sistemi dojave požara, interfonski sistemi i sl.) i gromobranske instalacije na stambenim i poslovnim objektima.
  • Instalacije jake struje, unutrašnje instalacije slabe struje i gromobranske instalacije na javnim objektima (stadioni, pozorišta, bioskopi, sportske hale, autobuske i železničke stanice, aerodromi, muzeji, škole, fakulteti i sl.).
  • Instalacije jake struje, instalacije slabe struje i gromobranske instalacije na industrijskim objektima
  • Instalacije jake i slabe struje i gromobranske instalacije na objektima vodosnabdevanja, kanalizacionim sistemima, uređajima za prečišćavanje otpadnih voda, objektima za reciklažu sekundarnih sirovina, sistemima za navodnjavanje i odvodnjavanje.
  • Instalacije upravljanja i elektromotornog pogona na svim gore navedenim objektima 

 

 PROJEKTOVANJE

Projektovanje elektroenergetskih instalacija niskog napona