S&R Magma d.o.o. privredno društvo za projektovanje, inženjering i izvođenje elektro radova osnovano je 1992. godine.

U prvim godinama rada privredno društvo je, prateći potencijale tadašnjeg tržišta, bilo više okrenuto ka građevinsko-zanatskim radovima i iz tog perioda beleži značajne reference poput rekonstrukcije fasada pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika kulture, izgradnje stambenih objekata, adaptacije poslovnih objekata.

Od 2000. godine usmeravamo svoje kapacitete u pravcu razvoja do tada prateće elektro-montažne operative, što dovodi do specijalizovanja I pretežne opredeljenosti ka izvođenju elektro-montažnih radova.

Danas je, nakon više od 25 godina, iza nas bogato iskustvo dokumentovano sa preko 400 referenci u izvođenju elektro-radova na brojnim elektroenergetskim, industrijskim, komercijalnim i stambenim objektima

Osnovni principi poslovanja našeg privrednog društva su:

Visoka stručna osposobljenost kadra u kombinaciji sa tehničkom opremljenošću i dugogodišnjim iskustvom, garantuje odgovornost, efikasnost i kvalitet, čineći nas konkurentnim, odgovornim i pouzdanim partnerom

Ukoliko želite da postanete deo našeg tima, svoju biografiju možete poslati na email adresu office@srmagma.co.rs

POLITIKA KVALITETA, ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE I ZAŠTITE ZDRAVLJA I BEZBEDNOSTI NA RADU

Rukovodstvo S&R MAGMA d.o.o. i svi zaposleni opredeljeni su za neprekidno unapređenje Integrisanog menadžment sistema u skladu sa zahtevima standarda, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i OHSAS 18001:2007. Kvalitet procesa rada posmatramo kao osnovu konkurentnosti i uspešnosti na tržištu u domenu projektovanja, inžinjeringa i izvođenja elektro radova .

  Naša politika i ciljevi su:
 • Ispunjenje zahteva klijenata i krajnjih korisnika za uslugom visokog nivoa kvaliteta pruženom u ugovorenom roku,
 • Razvijanje dugoročnih i korektnih odnosa sa dobavljačima,
 • Konkurentnost cena usluga na tržištu
 • Garantovanje kvaliteta pružene usluge,
 • Obezbeđenje kontinuiranog tehničko-tehnološkog razvoja procesa rada
 • Motivisanje zaposlenih da aktivno učestvuju u unapređenju kvaliteta procesa rada
 • Unapređenje organizacije rada u cilju racionalnog korišćenja repromaterijala i sprečavanja nezgoda, incidenata na radu,
 • Kontinualno poboljšanje učinka zaštite životne sredine,
 • Stalno stručno usavršavanje zaposlenih radi unapređivanja stečenih veština,
 • Stalno obučavanje zaposlenih iz oblasti zaštite životne sredine i bezbednosti na radu kako bi se sticala nova znanja i podizala svest svih zaposlenih o značaju njenog očuvanja,
 • Uspostavljanje efikasne komunikacije sa svim zainteresovanim stranama i drugim relevantnim organizacijama u cilju bolje razmene informacija.

Radom na ostvarivanju postavljenih ciljeva poboljšavamo radnu efikasnost i profesionalni potencijal "S&R Magma" d.o.o.